Outsourcing informatyczny

Firma RFC oferuje Państwu usługę typu outsourcing IT.

Jest to, w najszerszym tego słowa znaczeniu, objęcie kompleksowym zarządzaniem przez naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów systemów informatycznych i elektronicznych urządzeń biurowych znajdujących się w Państwa przedsiębiorstwie.

Zapewniamy naszym klientom długofalową współpracę z gwarancją najwyższej jakości usług, stabilne funkcjonowanie outsourcowanych procesów oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa.

Nasza propozycja skierowana jest do firm oczekujących od systemów informatycznych najwyższego poziomu wydajności i niezawodności oraz redukcji kosztów eksploatacji i obsługi.

Wyraźne zmniejszenie kosztów

Wraz z ograniczeniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy - począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych a skończywszy na zużyciu energii.

Płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę. Nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing i utrzymywania nierentownych etatów zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Przewaga nad innymi

Koncentracja zasobów na strategicznych celach firmy core business, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną. Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.

Stały dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań

Brak konieczności nabywania specjalistycznej wiedzy na temat stale rozwijających się technologii cyfrowych, a jednocześnie dostęp do nowoczesnych technologii i know-how, czyli wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie.

Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy

Koniec ze stałym inwestowaniem w pracownika, który po zdobyciu specjalistycznej wiedzy najprawdopodobniej odejdzie, aby - z korzyścią dla siebie - sprzedawać swą wiedzę na otwartym rynku. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie nasz firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba - pracuje również w soboty, niedziele i święta korzystając z całej zgromadzonej wiedzy.