Wizja firmy

Wizja firmy nie ogranicza się wyłącznie do działań na rynku lokalnym. Kierunek firmy ukierunkowany jest na poszerzenie  obszaru działań o rynki krajowe, a nawet europejskie. Zamierzamy dotrzeć do najbardziej wymagających klientów, którym będziemy świadczyć usługi najwyższej jakości. Długofalowy rozwój, ciągłe dążenie do doskonałości operacyjnej, działania skoncentrowane na obszarach naszych kluczowych kompetencji oraz ścisłe kontrolowanie procesów świadczonych przez nas usług sprawią, iż w niedalekiej przyszłości firma RFC będzie silną, wiodącą marką rozpoznawalną przez większość Europejczyków, którzy w swoich domach i firmach będą korzystać z systemów markowanych logo firmy RFC.