Formularz zgłoszenia skargi

Skargi dotyczące działalności RFC z siedzibą w Bydgoszczy dotyczące funkcjonowania świadczonych usług, pracy pracowników/serwisantów lub innych spraw powiązanych z firmą można zgłaszać przez wypełnienie poniższego formularza.
Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.